Det meldes på hjemmesiden til nye Kristiansd. Fase to for lokalisering skulle etter planen vedtas 29. mai, men blir nå utsatt til 7. juni. Orientering i Arena for drøfting finner fortsatt sted 28. mai.

– Påtroppende direktør for organisasjon, personal og stab og leder av ressursgruppen, Kjell A. Kristiansen sier til hjemmesiden at forsinkelsen henger sammen med vesentlige forutsetninger for arbeidet.

-Blant annet helt avgjørende innspill fra innbyggertorg og familiens hus som har kommet sent i prosessen. I tillegg har dimensjonering av flere tjenester/enheter ikke vært klar, sier Kristiansen videre.

Ved å utsette beslutningen til 7. juni opprettholdes kvaliteten som er ønsket og nødvendig i følge Kristiansen.

I siste formannskapsmøte i Søgne uttrykte rådmann Kim Høyer Holum vedrørende lokaliseringsprosessen.

– Vær klar over at det planlegges et Familiens hus vest i Kristiansand. Da blir det fort en diskusjon om hvor det skal ligge. Det må dere må være oppmerksom på. Vi har stilt med argumenter for at det er en god plassering her, også i forhold til sentrumsutvikling i forhold til regional plan, ikke bare faglig. Det er utrolig viktig at det også tas med, hva det generer av tilleggsaktivitet, og det er viktig for Tangvall. Her går diskusjonen nå om dagen, så dere er oppmerksom på det, sa rådmann Høyer Holum under eventuelt i formannskapsmøtet.