Mediemangfoldsutvalget foreslår å øke minstestilskuddet til lokalaviser til 750.000 kroner og ber om fritak fra arbeidsgiveravgift for norske medier. Dette ble kjent da Mediemangfoldsutvalget la fram sin rapport i Oslo tirsdag klokken 10.15.

For Søgne og Songdalen Budstikke sin del vil det bety en økning fra 480.000 til 750.000 kroner. I tillegg forslår utvalget at mediene får fritak for arbeidsgiveravgift i en periode som hjelp til digital omstilling. Redaktør i Søgne og Songdalen Budstikke Roar V. Osmundsen mener at rapporten er en anerkjennelse for jobben lokalavisene gjør.

– I denne rapporten er lokalaviser blitt vist en stor respekt. Denne statushevingen er veldig viktig, det har ikke alltid vært sånn at lokalavisene får så stor respekt. Det er en anerkjennelse for den jobben lokalavisene gjør med sin journalistikk ute i lokalsamfunnene der folk faktisk bor, sier Osmundsen.

I tillegg til jobben i Budstikka, er Osmundsen styreleder i Landslaget for lokalaviser. Organisasjonen har jobbet hardt for å få til et minstetilskudd for å styrke disse avisene. Han var i Oslo tirsdag da rapporten ble lagt frem.

– Lokalavisene har hatt en liten andel av produksjonstilskuddet, målt mot de store. Dette endrer litt på skjevheten. Det viktigste er at lokalavisene får en etterlengtet økning. I tillegg er denne støtten plattformuavhengig. Vi må ikke lenger lage et bestemt antall papiraviser for å få støtten. Det er særlig viktig for lokalavisene som kommer ut mer enn én gang i uken, fordi de kan ha lyst til å kutte i antallet, men til nå har latt være fordi de får mindre penger, sier Osmundsen.

Det er ikke alle norske aviser som får produksjonstilskudd. Lokalaviser med minimum 1000 abonnenter får støtte. I tillegg kommer aviser som har en svak posisjon i annonsemarkedet, men er viktig for meningsmangfoldet. Blant disse er Dagsavisen, Vårt Land, Dagen, Nationen og Klassekampen.

– Prinsippet om reell betaling for abonnement fortsetter. Det betyr at kombinasjonen leserbetaling og produksjonstilskudd for å sikre journalistikk på steder det ikke er næringsgrunnlag fortsetter. Og i vårt tilfelle sikrer det at vi fortsatt har stor nok redaksjon til å lete etter nyheter i postlister og grave. Uten støtten måtte vi sagt opp en journalist. Får vi denne økningen, kan vi styrke journalistikken, påpeker Osmundsen videre.

– Økningen er foreslått av et utvalg. Vil det også bli vedtatt tror du?

– Det gjenstår å se. Regjeringen ba om konkrete råd for hva som sikrer mangfold. Nå har utvalget levert sine råd. Husk at det er bred representasjon i utvalget fra NRK, Nettavisen og til lokalaviser, så det er en samlet bransje som står bak disse anbefalingene for å sikre et mangfold i norske medier, sier Osmundsen.