Drukningstallene går ned: – Folk er blitt flinkere til sjøs

foto