Fant langhus på Løland

Her ses (markert på bildet) hvor langveggene har stått. Det er også avtrykk av et trolig yngre hus til høyre. Funnet er det første av sitt slag i området, og kanskje i Lindesnes. Foto: Dag Lauvland