Markerte frigjøringsdagen på den ferdige Krigsseilerplassen