Bevilger penger til ny «Spangereidvei» – på en betingelse