Nicklas Hovde er ambulansearbeider og initiativtaker bak innsamlingsaksjon for hjertekompresjonsmaskin i ambulansene i Lindesnes. Nicklas Hovde er ambulansearbeider og initiativtaker bak innsamlingsaksjon for hjertekompresjonsmaskin i ambulansene i Lindesnes. Foto: Audun Fegran Kopperud

Samler inn penger til bedre livredning i Mandal