Serina Nilsen Lauvåsvåg (20) er den første i Lindesnes kommune som tar lærlingetiden som prosessoperatør. Her i maskinrommet ved inntaket for 2700 kubikkmeter kloakk i døgnet. Serina Nilsen Lauvåsvåg (20) er den første i Lindesnes kommune som tar lærlingetiden som prosessoperatør. Her i maskinrommet ved inntaket for 2700 kubikkmeter kloakk i døgnet. Foto: Dag Lauvland

Dyrere for kommunene å ha lærlinger