Lang og lukket debatt om fastlegeordningen

Ronni Ellefsen (Frp) mente at det var nødvendig å bli opplyst om pågående forhandlinger mellom kommunen og Lindesnes legesenter. Dermed måtte møtet lukkes.

Dag Lauvland

Fastlegeflukten var torsdag til behandling i formannskapet. Det lot seg ikke gjøre uten at deler av møtet måtte lukkes for offentligheten.

  • Dag Lauvland

Les hele saken med abonnement