NVE mener planene for NAV-tomta strider mot sikkerhetskravene

foto