Håper på flere avganger: Ordfører Helge Sandåker (Ap) håper på lokaltog med fem flere avganger i døgnet fra Marnardal stasjon.

Større mulighet for lokaltog

Fem flere togavganger hver vei mellom Kristiansand og Marnardal kan bli en realitet i framtiden. Det er nå klart at det er plass til flere tog på jernbanesporene, og det åpner muligheten for lokaltog.

Publisert: Publisert:

MARNARDAL: – Det er nå blitt avklart at det er plass til flere tog på jernbanesporene med tanke på krysningsspor så togene ikke møter hverandre. Det åpner muligheten for lokaltog, og blir dette en realitet er vi oppe i timesfrekvens på togavgangene med lokaltog og regiontog, sier ordfører i Marnardal kommune, Helge Sandåker.

LES OGSÅ: Ordføreren ønsker timesfrekvens

Det er Vest-Agder fylkeskommune som sammen med kollektivgruppen i Kristiansands-området har uttalt ønske om en utredning i av et forsterket togtilbud mellom Grovane-Kristiansand-Marnardal. Nylig møtte Jernbaneverket representanter fra kommunene Vennesla, Songdalen og Marnardal, samt Rom Eiendom.

– Jernbaneverket har sett på muligheter for et utvidet tilbud, med stopp på Grovane, Vennesla, Mosby, Kristiansand, Nodeland, Breland og Marnardal. Det vil kunne bli fem lokaltogavganger per dag i hver retning, som et supplement til busstilbudet. Tog er også det mest miljøvennlige framkomstmiddelet, sier ordføreren.

Usikkert når

Det er NSB som vurderer togmaterialet i dag, men etter den nye jernbanereformen skal togkjøringen ut på anbud, og man vet ikke hvem som vil kjøre tog på Sørlandsbanen fra 2018. Sørlandsbanen er en av strekningene som konkurranseutsettes, i tråd med stortingsvedtaket som ble fattet i fjor.

LES OGSÅ: Vi ble med på togtur

– Det har vært signalisert at det vil koste 25 millioner å kunne kjøre lokaltog langs hele strekningen. Men videre må drift og materiell finansieres, så det er usikkert hvor dyrt dette blir. Og jeg ser ikke for meg at det vil være realisert i løpet av de to første årene. Jeg har lært at ting tar tid, men det er viktig å jobbe for det likevel. Lokaltog vil kunne løse trafikale utfordringer inn og ut av Kristiansand, sier Sandåker.

Oppgraderer stasjonsområdet

Stasjonsområdet i Marnardal skal oppgraderes til Buehagen med leiligheter, butikker og uteområde

– Dette er et nytt ledd i å gjøre området ved Marnardal stasjon mer sentralt og mer attraktivt med kortere avstand til byen. Et bedre togtilbud gir større mulighet for folk til å jobbe fleksitid, være lenger på skolen og universitetet, eller delta på kulturelle tilbud i Kristiansand. Vi får med dette knapt lenger avstand til Kvadraturen enn de som bor i Vågsbygd, på Søm og Tveit, sier Sandåker.

LES OGSÅ: Kjemper for at stasjonen skal bli tryggere

Rom Eiendom er nå i gang sammen med andre private grunneiere med å planlegge utbygging nå på stasjonsområdet i Marnardal med boliger og næring, en plan som er i reguleringsbehandling.

– Slik infrastrukturen ligger nå, har Jernbaneverket vist at det er kapasitet til å kjøre flere tog på jernbanesporene, og det er interessant. Tidligere har man antatt at linjenettet må rustes opp for flere hundre millioner. Nå viser det seg at det ikke er nødvendig, sier prosjektdirektør i Rom Eiendom, Gunnar Nøding.

Rom Eiendom jobber også med lignende prosjekter på andre stasjonsområder, som Kristiansand, Songdalen og Vennesla.

– I større byer er arbeidsplasser ved stasjonen viktig, og på mindre steder jobbes det for boligfortetting. Det tar tid å få dette til, og det er positivt der kommunene viser vilje til det, blant annet i Marnardal, Vennesla og Songdalen. Fortetting ved stasjonene gir et bedre grunnlag for eksisterende trafikk og øker grunnlaget for etablering av et fremtidig lokaltog, sier Nøding.

Publisert: