Mandal museum prøver å holde seg oppdaterte med nye utstillinger, aktiviteter og leker til barna.

Hele 5630 personer besøkte museet, nesten 800 flere enn fjorårets rekord. Økningen har vært 16% på ett år og 41% på to år.

– Vi gjorde det veldig godt i sommer med tre nye utstillinger. Det var spesielt med "Tidemand i hjembyen" at det slo an, forteller formidlingsleder Judith Seland Nilsen.

De andre to utstillingene, "En romantiker i krig" og "Glimt fra krigsseilerhistorien i Vest-Agder", fikk også mye oppmerksomhet, hvorav den siste var en privat utstilling.

– I år hadde vi også mange lokale gjester fra Mandal, og ikke bare fra andre byer og steder. Det heter jo at man ikke skal besøke museer i sin egen by, men det gjorde de altså, sier Nilsen lattermildt.

Færre skoleelever

Men på tross av stigende antall besøkende, er det en gruppe som har falt nedover i statistikken for i fjor.

– Vi hadde mindre besøk av skoleelever i forhold til året før. Det skyldes nok først og fremst at vi ikke lenger har en regional museumsformidler i Lindesnesregionen, og dermed har færre opplegg i den Kulturelle skolesekken, forklarer hun.

Ifølge Nilsen er barna et sentralt fokus for museet, blant annet fordi de er gode markedsførere.

– Når de har vært her, kommer de hjem til foreldrene og forteller om dette museet som de må besøke. Det tror jeg har en stor påvirkning på hvor mange som besøker.