AGDER : – Det er svært sjelden at noen rømmer, men det er flere tilfeller hvor asylsøkere ikke er til stede i bopelen når politiet kommer for å uttransportere dem, sier Jan Vidar Ødegaard, leder av Utlendingsseksjonen i Agder politidistrikt.

Ødegaard forteller at en uttransportering ofte er en omfattende prosess.

– Ofte er det et ganske omfattende regime i hjemlandet som gjør at det er tidkrevende å få dem akseptert og godkjent for hjemsendelse, så det er ofte ikke bare å gjennomføre en ny uttransportering uka etter, sier han.

Risikerer fengsling

Av dem som unndrar seg uttransportering, prioriterer politiet å finne asylsøkere som har gjort kriminelle handlinger. Selv om det er brudd på utlendingsloven å rømme fra en uttransportering, er det ikke en kriminell handling i seg selv. Men Farhad Mansouri risikerer likevel å bli fengslet om han dukker opp i Norge.

– Han risikerer å bli framstilt for fengsling inntil han da blir utsendt, fordi det er en unndragelsesfare, sier Ødegaard.

I noen tilfeller kan asylsøkere som har unndratt seg deportering, bli utvist fra landet for brudd på utlendingsloven i to år, fem år eller for alltid. Men det dreier seg primært om når det har blitt begått straffbare handlinger.

Må foreligge nye forhold

Om Mansouris utsikter for opphold i Norge, mener Ødegaard dette på et generelt grunnlag:

– Om han har søkt om beskyttelse i Norge og fått avslag, så er det kun om det foreligger helt nye forhold eller forutsetninger som vil få utlendingsmyndighetene til eventuelt å behandle en søknad på ny, sier Ødegaard.