Jobber med å bekrefte identiteten til den avdøde kvinnen

foto