Plages av tilgrisede biler langs Skjernøyveien

foto