Ny undersøkelse: Politiansatte frykter trusler mot seg og familien