Må utvide: Har søkt kommunen om kjøp av bygg

foto