Vil bygge vindkraftverk i Åseral

  • Vindkraftverk: I området øst for Honna trafostasjon, i Austheia, undersøker nå Norsk Vind Energi AS muligheten for å bygge vindkraftverk. FOTO: Privat