Fravær, pensjon og IA-avtale som ikke virker

  • Driftsstyret: Siren V. Johannessen sparret med driftsstyret tirsdag ettermiddag. FOTO: Petter Emil Wikøren