– Det vi gjorde i 2018 vil ikke være godt nok i år

foto