Til kamp mot søppel i dyrenes matfat

  • Mistet ku: Jannike Lea Nystøl og Simon Simonsen driver Lindesnes gård på Vigeland med over 150 storfe, i hovedsak melkekyr. Hver uke plukker de søppel fra forbrettet til dyrene, og har også opplevd å miste dyr som følge av skarpt søppel i foret. FOTO: Eirin Margrethe Fidje