Alle er positive

  • Utsikten: Tiltakshaver Stig Ubostad foran skjermen som til en hver tid viser hva som kommer til å befinne seg utenfor «stuevinduet» til Under. FOTO: Dag Lauvland