I dag legger Statkraft fram sin Lavutslippsscenario-rapport. Der kommer det fram at kutt i klimagassutslipp og grønn industri gjør at kraftforbruket i Norge vil øke betydelig fremover. I rapporten skriver Statkraft at det trengs et taktskifte dersom Norge skal nå klimamålet for 2030.

Statkrafts analyser viser blant annet at videre utbygging av fornybar kraft og elektrifisering sammen med energieffektivisering er hovedløsningene for videre utslippskutt i Norge.