Innser at det er vanskelig å forstå parkeringsreglene