Krever umiddelbar stans i kontroll av de tyngste kjøretøyene