Flere reagerer på tilgjengeligheten til dagsturhytta «Aurebu»