Mener dagens skole bare passer noen få: – Vi må tørre å prøve noe nytt