Tre måneder med buss for tog

Oppgraderes: Bane Nor skal oppgradere plattformen på Audnedal stasjon. Foto: Signe Marie Rølland