Seks granittsøyler på 4,5 tonn er senket utenfor Under