Høyre har/vil fremleggealternativt budsjett - uten innføring av eiendomsskatt - for 2009. Det er et budsjett i balanse. Det er det lite gehør for blandt dere øvrige politikere.

Hele verdensøkonomien befinner seg i krise som er den verste på en mannsalder.Bedrifter går over ende som korthus i akselererende tempo.Mange mister jobbene sine og depresjonen sprer seg også i vårt land.

Søgne kommune har styrt sin økonomi over flere år på en ikke forsvarlig måte og nå, midt under kriseutviklingen,svarer kommunen med å sende en svær ekstra-regning til alle dets innbyggere.Dårligere timet kan det ikke bli. Det er urimelig, uansvarlig og usosialt og jeg tviler på om det finnes innbyggere som synes dette er klokt. Minner også om at statsminister Stoltenberg fortellerat staten nåvil pøse masse nye penger inn i kommuneøkonomien.

Når politikerne, og rådmannen, inderlig godt vet hvorfor økonomien i kommunen er som den er, så burde det, i dagens alvorlige situasjon, ringe noen bjeller om at man må tenke seg vel omfør budsjett verdtas. Det er for lettvint å bare sende ut en haug med svære regninger som i stor grad er betinget av utilfredsstillende økonomisk styring i kommunen. Når man først innfører en slik ekstraskatt er det så lett å bare fortsette å sende flere og stadig større regninger til innbyggerne hver gang man føler behov for det. Det er tvilsomt om kommunen får en sunnere økonomi av det.

Mener dere politikere virkelig at dette er rette tidspunkt til å sende denne svære ekstra-regningen til oss innbyggere? Dere får antatagelig det som trengs fra staten ganske snart - hvis vi skal tro statsministeren. Folk flest må nå bestyre sin økonomi på nøktern måte - det må også Søgne kommune gjøre.

Tenk dere om en gang til og vurder det fremlagte budsjettforslag fra Høyre på nytt. Det vil dere tjent på. Uansett bør spørsmålet om eiendomsskatt utsettes et år.