Regnskapet for 2006 for Søgne og

Greipstad Sparebank viser økt forvaltningskapital samt et

driftsresultat på 18,8 mill. kroner etter skatt, godt nok til å

opprettholde kapitaldekning og et fortsatt godt tilbud til kundene.

Mange høster godt av Søgne og Greipstad Sparebank i lokalmiljøet. Det

årlige gavedrysset er kjærkomne kroner for mange lag og foreninger.

- Det er ingen aksjonærer som skal ha utbytte her hos oss, derfor kan

ekstra goder gå tilbake til kundene. 400 tusen kroner skal strøs uten

betingelser tilbake til Søgne og Songdalens lag og foreninger. 148 har

søkt om kroner fra lokalbanken i år, forteller banksjef Bjørn Erland.

- Det som er viktig er at vi ikke gir til noe som er klart kommunens

oppgave, men der deres bidrag ikke strekker til kan vi være med, sier

Erland.

Mer gaver

I tillegg skal det deles ut hele 1,6 millioner kroner til

allmennyttige formål. Dette vil Sparebanken komme behørlig tilbake til.

Lokalt og enkelt

– Vi må spørre oss selv hvem vi vil være. Det er vår intensjon å

være den lokale banken, den som kjenner sine kunder og har sine kunder

i nærområdet. Hvis en skulle stå et sted i utlandet og har blitt

pengelens, så skal det være enklere å ringe til oss og be om hjelp. Her

er man mye mer enn et kontornummer, vi kjenner så godt som alle

kundene, sier kontorsjef Edvard Repstad.

Trivelig

Begge bekrefter at det er spesielt kjekt å jobbe i en bank hvor deler av resultatet gis tilbake til innbyggerne.

- Vi satser på god kompetanse, raske beslutninger og kontakt. Når

kunder kommer inn i banken vår skal de møte mennesker i skranken. Dette

har vi holdt på hele tiden, og vil ikke forandre, sier banksjefen i

banken som har 30 årsverk og føler ansvar for sine lokale kunder og

lokale initiativ.

Fakta:

Avsatt til gaver til allmennyttige formål utgjør 2 millioner kroner.

Bankens fond: 214,5 millioner

Bankens kapitaldekning 15,1%, krav fra myndighetene er 8%.

Driftsresultat etter skatt utgjør 18.8 millioner.

Innskudd fra kunder 1.530 millioner.

Utlån 2.087 millioner kroner.

Forvaltningskapital 2.261 mill kroner.

Lokalbanken: Når kunder kommer inn i Søgne og Greipstad Sparebank skal de møte mennesker bak skranken. Banksjef Bjørn Erland sammen med kasserer Gerd Andersen