Hovedutvalget vedtok å ta arbeidsgruppa som har sett på hvordan programområdet naturbruk skal organiseres ved skolen, til orientering. Endelig avgjørelse om det fortsatt skal høres rauting på Søgne Videregående taes i april.

- Vi skulle gjerne fått en avklaring nå, men en utsettelse er langt å foretrekke framfor forslaget til utdanningssjefen, sier leder Tor Erik Leland i Vest-Agder Bondelag til fvn.no.

Les også: Ansatte vil bevare fjøs og matproduksjon

Les også: Mest mulig må på Tangvall