Tette tanker og septiktanker fra hytter og boliger som ikke kan nås med vil vil bli utført i uke 48 og 49.

– Abonnenten må legge forholdene til rette for tømming. Dette innebærer at kumlokk må være frigjort for jord og ikke være utilgjengelig på grunn av gjerder, murer, plattinger, hekker etc. Tankens plassering på tomta kan med fordel markeres med en høy stav. Adkomstveien må være kjørbar for tømmebil, opplyser Søgne kommune på sin nettside.

Det er SJT Miljø AS som utfører arbeidet på oppdrag for kommunen.