Kaoset råder i blant annet Søgne og nedre Songdalen, men helt øverst i bygda er det helt vanlig vinter. Vi tok turen i dsitriktet. Se bildene her.