Det har over lengre tid vært jobbet med ny hjemmeside til Songdalen kommune. I den forbindelse er det opprettet et infoteam. Kulturkonsulent Ane A. Seljeseth besøkte mandag Songdalen Ungdomsråd for å fortelle om den nye siden.

Nytt på siden er Ung i Songdalen med en egen ungdomskalender. Her kan ungdommen selv legge inn arrangementer som er spesielt rettet mot ungdom. Disse vil også komme fram på forsiden hvor en finner en kalender over hva som skjer i kommunen, være seg tilstellinger, idrettsarrangement eller annet av allmenn interesse. Det er ikke lenge siden hjemmesiden ble publisert, og det er i følge Seljeseth enda justeringer, feil og forbedringer som må til før den er optimal.

– Vi trenger hjelp fra dere. Det er en knapp som heter Meld fra, vær så snill, meld fra og si hva dere mangler. Bruk siden og legg inn arrangementet, inviterte kulturkonsulenten.

På spørsmål om hvor mange av ungdomsrådets medlemmer som bruker siden var det kun Jostein Åsen som kunne fortelle at han hadde vært innom å sett.

Seljeseth anbefalte representantene om å formidle også til andre om å bruke siden.

– Det finnes masse informasjon her. Er det noe dere ikke finner ut av eller synes mangler, bruk meld fra-knappen, eller ta kontakt med meg, sa hun.

Hun viste videre diverse snarveier som det er lurt å trykke på. Da får en oversikt og informasjon om hver enkelt etat.

– Er det enkelt for folk å forstå at de må på snarveier for å få mer informasjon, burde en brukt et annet ord? spurte ordfører Johnny Greibesland.

– Siden er bevelig, det går an å endre. Vi er ivrige på tilbakemeldinger, så meld fra, gjentok Seljeseth.