1. Hva er den høyeste toppen i Søgne, og hvor høy er den?

2. I perioden mellom 1998 og 2002 var Høyres nestleder fra Søgne. Hvem var det?

3. Hvor mye kostet det å bygge Søgne rådhus og i hvilket år stor bygget ferdig?

4. I 1950 ble den nye idrettsparken på Tangvall innviet. Hvor lå bygdas fotballbane før dette?

5. En gang på 90-tallet vant et lag fra Søgne over 224 andre lag i verdens største fotballturnering, Norway Cup. Husker du i hvilket år dette var?

6. Hvor lang er Søgnes lengste fjord, Trysfjorden?

7. Hva er spesielt med navnet "Stokkebrua"?

8. Knut Hamsun besøkte Søgne og Høllebrygga i løpet av hans liv. Vet du hvorfor?

9. En kjent russer har også besøkt Søgne. I 1936 spiste han på Det kongelig priviligerte Gjestgiveri i Ny-Hellesund, sammen med blant andre Arnulf Øverland. Hvem var dette?

10. I hvilket år ble Radio Søgne slått konkurs?

11. I 1994 ble det gjort et viktig funn ved Hummervikholmen. Vet du hvilket?

12. Søgnes kanskje mest kjente bryllup fant sted i hovedkirka. Husker du når og hvem som giftet seg?

13. Hva menes med ordet "hjulbår"?

14. Hvilken spesiell farkomst holdt til på Holmen i flere år?

15. Da Grunnloven ble skrevet på Eidsvoll i 1814, var Mandal amt representert med blant andre en mann fra Søgne. Vet du hvilken større gård han hørte til?

16. Hvilket vann er det største som bare ligger i Søgne?

17. I 2006 ble et TV-program spilt inn i Søgne. Hvilket?

18. I 1902 brant Trysfjord farbikker AS ned til grunnen på Holmenfoss sammen med omkring 15 andre hus. Hva produserte Trysfjord fabrikker før dette?

19. Hvor lenge var Lunde administrasjonssenter i Søgne?

20. Songvaar Fyr ligger mellom to andre fyr langs Sørlandskysten. Hvilke?

21. Hvor mange øyer, holmer og skjær finnes i Søgne? 229, 1229 eller 2229?

22. I 1858 fant bryllupet til en kjent person sted i Søgne gamle kirke. Hvem giftet seg?

23. En fotballspiller fra Søgne har blitt norgesmester og cupmester med Røa flere ganger. Hva er navnet på spilleren?

Svarene

1. Spjotheia, 278 moh

2. Anne Berit Andersen

3. Ca. 80 millioner kroner

4. Stauslandsmoen

5. 1992

6. 6,77 km eller 3,65 nautiske mil

7. Det er ikke navnet på ei bro, men på en bakke

8. Hamsun var på Høllebrygga sammen med to tyske soldater i 1943. Soldatene skulle demonstrere og prøveskyte en ny kanon

9. Lev Trotskij

10. 2009

11. Steinalderkvinnen Sol ble funnet. Det er det eldste funnet av et menneske som er gjort i Norge.

12. Det var Søgne-jenta Anne Marie Rasmussen som giftet seg med Stephen Rockefeller. Bryllupet sto lørdag 22. august 1959, med hele verdenspressen tilstede i Søgne.

13. Trillebår

14. Ei trekkferje

15. Syvert Amundsen Eeg kom fra gården Eik

16. Kleivsetvannet

17. Farmen ble spilt inn på Monsøya

18. Kjerrehjul

19. Ca 200 år, fra rundt 1775 til 1974

20. Oksøy fyr utenfor Kristiansand og Ryvingen fyr utenfor Mandal

21. 1229

22. Bjørnstjerne Bjørnson ble viet av hans fra Peder Bjørnson til Karoline Reimers

23. Karin Bredland