Regjeringen vil i statsbudsjettet foreslå at det bevilges 350 millioner kroner ekstra, for å hjelpe elever med spesielle behov tidligst mulig i skoleløpet. Søgne får 950.000 sier FrP politiker og leder for tjenesteutvalget i Søgne, Christian Eikeland. Pengene skal brukes til tidlig innsats.

Opplæringsloven slår fast at skolen skal gi tilpasset undervisning, men det fungerer ikke i dag, hevder han.

- Omkring en femtedel av alle norske elever går ut av skolen uten å kunne lese eller regne skikkelig. Derfor er et løft for tidlig innsats den neste viktige prioriteringen i regjeringens skolepolitikk fastslår Eikeland og er veldig fornøyd med bidraget til Søgne. Det trengs sårt i kommunen. R

Regjeringen kommer nå opp med en konkret bevilgning som vil gjøre kommunene i stand til å følge opp ambisjonene om tidlig innsats. Dette er bare en begynnelse, da tidlig innsats er en prioritert oppgave for regjeringen de kommende årene.

Eikeland forteller videre

– Regjeringen vil i 2017 legge fram en stortingsmelding med tiltak for forsterket tidlig innsats. Blant annet foreslås det å innføre en plikt for kommunene til særskilt oppfølging av elever som blir hengende etterElevene skal få denne støtten uten at det kreves sakkyndig vurdering eller omfattende saksbehandling. Den ekstra oppfølgingen kan skje i smågrupper eller som del av helklasseundervisningen. Det er skolene som kjenner elevene best, og som skal beslutte hvordan støtteundervisningen skal organiseres og gjennomføres.