Avblåser kloakkvarsel

Det som kom ut av overvannsrøret ved Kallhammeren viser seg å være avleiringer fra selve røret. Foto: Fridtjof Borø Nygaard