Obduksjonen er gjennomført

Likrestene som ble funnet i Mandal er obdusert hos Kripos. Foto: Marianne Furuberg