Rideklubben i Åros er inne i sin verste økonomiske storm siden senteret ble startet for 20 år siden. Stor langsiktig og kortsiktig gjeld er i ferd med å sende Rideklubben i skifteretten.

Det arbeides kreativt med løsninger for å få folk til å hjelpe klubben økonomisk, både salg av do-ruller og støttemedlemskap skal redde klubben. Klarer de å reise omlag 80.000 kr i frisk kapital kan det være nok til å redde klubben og gå i dialog med kreditorene, mener ledelsen.

For det sportslige mangfoldet i bygda håper vi dette lar seg løse. Samtidig behøver en ikke økonom-utdannelse for å se at disse kortsiktige løsningene ikke redder klubben på lang sikt. Bygningene er nedslitte og må rustes opp samtidig som klubben har over to millioner i lån. I en slik situasjon ville mange foretrukket å slå selskapet konkurs for så å starte opp på nytt. Tatt i betraktning klubbens ”tradisjon” for inkompetent økonomisk styring, er vi ikke optimister for senterets fremtid. Men vi krysser fingrene; alle bygder trenger bredest mulig tilbud i idrettslivet.