Yngve Monstad (MDG) ville i planutvalgsmøtet i Søgne onsdag gjerne vite status for kollektivterminalen på Tangvall.

Teknisk sjef Torkjell Tofte kunne informere at det nærmer seg at planen kan fremmes for planpolitikerne.

– Det vi tror er viktig, hvis Tangvall skal være attraktivt, er at vi må ha parkering. Alt skal bygges ut, sa Tofte og fortalte om at de har hatt tanker om å få til en felles parkeringsløsning under store deler av Tangvall.

– Vi tenker på en god fellesløsning, når tomta hvor Bunnpris er i dag skal bygges ut, da kan en parkeringskjeller bygges sammen med eksisterende parkeringskjeller, sa han videre og sammenlignet med parkeringskjelleren under Torvet i Kristiansand med en adkomst.

Saksbehandler Anne Marie Tønnesland kunne opplyse at det er en konsulent som jobber med dette, og at de regner med å få deres planforslag ganske raskt.

Tofte mente videre at for butikker og Tangvall som sentrum så vil en slik løsning være attraktiv.

– Det må være enkelt å kjøre ned og det må være plass. Det er alltid krevende å få et godt samspill med så mange aktører og det er kostbart. Jeg ser på det som en veldig god ide, men det er utfordringer i forhold til realisering. Det å få god og attraktiv parkering tror jeg er avgjørende for Tangvall utvikling, fastlo teknisk sjef.

– Spennende tanker, og vi må utnytte de kvadratmetrene vi har og sette biler under jorda, sa Monstad som ledet planutvalget dette møtet.

Utover våren vil en kunne se konturene av om ideen er realistisk og om den kan gjennomføres.