Folk i alle aldre møtte opp da Greipstad menighet i samarbeid med Greipstad historielag inviterte til jubileumsmarkering i forbindelse med at det er 500 år siden reformasjonen. I tillegg er den gamle kirkeklokken 400 år.

Kirketjener Steinar Moen innledet med litt aktuell historikk og ønsket velkommen, før han ga ordet til forfatter Paal-Helge Haugen som fremførte sin egen jubileumstekst.

Søgne Messingensemble og Handelsstandens Sangforening under ledelse av dirigent Bård Dahle fremførte "Hymne til en gammel klokke", der tekst og musikk er skrevet av Johan Varen Ugland. Klokkenist var Steinar Moen.

Hymne til en gammel klokke

En stille morgen høres fjernt en klokke ringe.

Den innbyr, men vil aldri noen tvinge.

Og hver en tone som fra tårnet går,

når kolven tungt mot klokkens vegger slår,

i sjel og hjerte ønsker å få klinge.

Dens klang skal en dag folk til bryllupsfesten kalle.

En annen dag skal jord på kisten falle.

Fra smil og latter, sommersol i sinn,

til sorg og vemod, tårespor på kinn.

Den gamle klokken toner for oss alle.

Men fordum tid så hendte det

at kolven måtte svinge

og ei forkynne fred,

men ufreds budskap bringe.

En fremmed krigsmakt kommer

og riket er i fare.

Hver stridsmann med sitt sverd må land og folk forsvare.

I klokkens drønn er og en bønn:

Vår Gud og Far, som er og var,

må du vårt land bevare.

En takk til deg fra oss som samlet står her nede;

din bronserøst vil alltid bringe glede.

Et løfte skjult i kirkeklokkens klang:

Et vitnesbyrd om skarens nye sang

den engang på den nye jord skal kvede.