Etter at folkeavstemningene i kommunene viste et klart flertall for å beholde kommunekartet slik det er og lokalpolitikerne fulgte rådene, ble debatten om kommunesammenslåing til en viss grad roet ned. Det er derimot ikke over ennå.

Fylkesmannen i Agder har nå tegnet et nytt kommune-Agder som skal presenteres for samtlige kommuner i Agder i dag, klokken ti.

– Kommunene hadde reformen fram til juli og nå har vi overtatt ballen. Vi jobber med rapporten som skal sendes inn til Kommunal- og modernisteringsdepartementet første oktober, sier Dag Petter Sødal. Han er prosessveileder hos Fylkesmannen i Agder.

Møtet arrangeres i Fevik og samtlige ordførere er invitert.

Budstikka vil følge møtet og oppdaterer nettavisen løpende. Det vil også være mulig å streame møtet på NRK Sørlandet.