Søgneskiltet: Det har vært arbeidet med å få permanent lys på Søgneskiltet. Det viser seg å ikke være så enkelt. Kommunalsjef teknisk Torkjel Tofte orienterte i dag Søgne formannskap om svaret fra Statens vegvesen angående lyssetting på Søgneskiltet.

– De har sagt nei til lyssetting etter veglovens paragraf 33.

Dette ble ikke særlig godt mottatt av formannskapsmedlemmene.

Tofte fikk i oppdrag å sjekke om det går an å klage. Hvis det er anledning, skal det klages.

– Klag, fastslo ordfører Astrid Hilde.