Vestnes: Andel av Skogstien 15 (Gnr 160, bnr 1026) er overdratt for 2.750.000 kroner fra Lena Terese Hennestad til Svein Wærenskjold Vestnes: Andel av Skogstien 15 (Gnr 160, bnr 1026) er overdratt for 2.750.000 kroner fra Lena Terese Hennestad til Svein Wærenskjold Foto: Sebastian Faugstad

Sterk april i Mandal