Håper på å få gjennomført Sjøsandssvømmingen

foto