Ligger best an til gangveiprosjekt på Tregdeveien

foto