Skeptisk til utvidelse: Tusen nye gravplasser satt på vent