MANDAL "Kvelden 20. juli mottok Bydrift alarm om at brannsentralen på Mandal sykehjem hadde falt ut. Totalt var ca. 100 detektorer ute av drift, noe som rammet avdelingene gul, rød og blå på sykehjemmet. Reparatør ble umiddelbart tilkalt, men grunnet ferieavvikling var denne tilgjengelig kun fra Oslo og var derfor ikke på plass før dagen etter. For å ivareta sikkerheten på sykehjemmet ble brannvakter utplassert og involvert personal ved sykehjemmet ble orientert om situasjonen", skriver enhetsleder for bydrift i Mandal, Hallfrid Os, i et brev til rådmann Irene Lunde og kommunalsjef Arne Wilhelmsen.

Brannsentralen på sykehjemmet er av eldre dato, og det har derfor vært vanskelig å skaffe reservedeler til anlegget.

Med bakgrunn i sikkerhetsrisiko ved bruk av gammelt anlegg, manglende reservedeler og usikkerhet for når det igjen faller ut, har bydrift gått til anskaffelse av et nytt brannvarslingsanlegg til sykehjemmet.

Os informerer bystyret at et nytt anlegg koster 1,8 millioner og går med det ut over budsjettrammen til bydrift. Totalkostnadene er dog ikke helt fastsatt fordi det er usikkerhet knyttet til kostnadene rundt arbeid og etablering av nytt brannvarslingsanlegg.