MANDAL Even Tronstad Sagebakken (Ap) fikk flertall for å utsette saken om Halse Eiendom. Det er tredje gang denne saken utsettes, og ordfører Alf Erik Andersen (Frp) mente Ap kom med mange rare argumenter.

– Jeg tror bystyret er usikre på hva dette innebærer og at de synes det er et stort steg å vedta. Men det skjer ingenting i det selskapet før bystyret bifaller det, sa ordfører Alf Erik Andersen (Frp).

– Dårlig utgangspunkt

– Vi har hatt vedtak her i bystyret der vi i ettertid sa at vi ikke trodde det var slik det skulle bli. Skal vi vedta dette, trenger vi at hele byen står bak. Vi kan ikke starte med et 18–17 vedtak. Det er et dårlig utgangspunkt, sa Even Tronstad Sagebakken (Ap).

– Det vi ber om, er at saken blir bedre belyst, slik at vi har en bedre oversikt over hva som er vårt handlingsrom, våre muligheter, slik at vi kan få et bystyre som har samme forståelse av hva Halse Eiendom blir, og støtter opp om selskapet, slik at vi får til en ønsket utvikling for kommunen. Derfor fremmer vi et utsettelsesforslag, sa Sagebakken.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med knappest mulig flertall 18 (11 Ap, 1 V, 4 KrF, 1 SV, 1 MdG) mot 17 stemmer.

– Det er nå vi setter styret, det er nå vi sier A. Vi mener vi er forpliktet til å følge opp. Hvordan skal kostnadene dekkes inn, overføres fra bydrift? Tar vi ut kommunale eiendommer fra kommunens eiendomsportefølje, kan det få konsekvenser på minstefradraget på lån og dermed øke driftskostnadene for kommunen, sa Sagebakken.

Han påpeker at Ap ønsker at man skal få til en mer aktiv næringsutvikling i Mandal, men at man vet for lite om handlingsrommet og hvilken risiko Mandal tar som kommune. Og han påpeker at dette er et AS, altså et fritt aksjeselskap.

– Hvem skal drive selskapet? Er det daglig leder eller aktiv styreleder? Hvordan skal kostnadene dekkes inn, skal bydrift mindre å gjøre og selskapet mer å gjøre. Vi ønsker god næringsutvikling i Mandal, men det vi ber om er at saken blir bedre belyst. Har alle dere en klar risiko over hva dette er, og hva det medfører? Vi i Ap har ikke det og ber om at saken utsettes. Det er store verdier vi snakker om, og det er viktig at vi vet hva det er og hva risikoen blir, sa Sagebakken.

Involvert i Buen

Halse Eiendom var sterkt involvert da Buen ble bygget og er i dag et operativt selskap med Sven Seljom som styreleder. Foreløpig har de hånd på hotelltomten. Men de kommer ikke videre i sitt arbeid før nye vedtekter vedtas, siden dette er deres arbeid for videre næringsutvikling, påpeker ordføreren.

– Hensikten er å legge til rette for næringsutvikling og en mer effektiv prosess utenfor det kommunale systemet. Jeg tror usikkerheten ligger i at de skal få kjøre en prosess der vi ikke skal ha hendene på rattet. Men jeg synes det er frustrerende at Ap stadig kommer med nye usikkerhetsmomenter, når de kunne bedt om å fått alt belyst første gang. Jeg tror også de som er skeptiske til denne måten å drive næringsutvikling, er redde for å bli kalt næringsfiendtlige. Halse Eiendom drives etter samme modell som KNAS (Kristiansand Næringsselskap AS), sier ordføreren.

– Rare argumenter

– Dette er den tredje saken vi vurderer å utsette i kveld. Det er ikke det tøffeste bystyret jeg har vært i. Vi kan endre målsettingen, sa Ove Nodeland (H).

– Bystyre, representanten Nodeland påpekte at dette er den tredje saken vi har vurdert å utsette i kveld. Jeg vil også påpeke at vi vurderer å utsette denne saken for tredje gang. Hver gang utsetter vi saken, men ingen klar bestilling fra Ap. Den finnes ikke, det er bare mange rare argumenter. Vi bestemmer retningen og ingen andre. La det være helt klinkende klart. Dette er helt ufarlig, og det er viktig at vi kommer i gang, sa ordfører Alf Erik Andersen (Frp).

– Ordfører, jeg synes det er interessant at når vi ønsker å få dette bedre belyst, blir det kalt at vi kommer med masse rare argumenter. Vi må sikre at når styret er satt, stiller bystyret seg bak strategien og det som blir satt. Hvis det er masse rare argumenter, kan jeg leve med det. Vi kan ikke komme i den situasjonen at Ap senere står der med båndopptakeren og sier "Hva var det vi sa", sa Sagebakken.

Utsatt i mars

Valg av styre til Halse Eiendom AS ble utsatt av bystyret i mars, fordi selskapet skulle få ny og utvidet funksjon som kommunens eiendomsselskap. Bystyret ba derfor rådmannen om først å fremme en sak om nye vedtekter og retningslinjer for selskapet. Saken ble behandlet av bystyret torsdag, 15. september.

– Jeg skjønner ikke helt hva dere virkelig haster sånn med. Djevelen ligger i detaljene, sa Kenneth Rafaelsen (Ap).

– KNAS (Kristiansand Næringsselskap AS) er hovedsakelig lån fra Kristiansand kommune. Er det kommunens oppgave å drive eiendomsinvestering, kjøp salg og utleie av fast eiendom. Det spørsmålet bør vi få bedre belyst, sa Øystein Rui Kristoffersen (Ap).

– Må være framoverlent

Harald Øyslebø (Frp) var uenig i utsettelsen.

– Denne saken må vi vedta i dag. Mange planlegger store ting i byen vår. Vi har ikke tid til å utsette. Kom igjen, vi må være framoverlent og ikke sitte her og vippe bakoverlent på stolen, sa Øyslebø.

– For Høyre er dette rimelig klart. Vi kan ikke begynne å detaljspørre på dette tidspunkt. Nå må vi få behandlet saken, sa Jon Gunnar Ask (H).

Men Alf Gottfred Møll (Frp) var i tvil.

– Jeg vil ikke ha på meg at jeg er bakoverlent, selv om jeg er i tvil. Ikke mot selskapet som sådan, men vet vi hva vi skal bruke dette til? Skal de overta Strømsvika? Å styre et aksjeselskap er komplett umulig herfra. Jeg er veldig i tvil. Men hvis jeg blir presset til noe så la meg presse, for all del, sa Møll.

– Jeg må gå ny runde med meg selv, og da faller jeg nok ned på å utsette, sa Morten Ekeland (SV).